Het gebeurt niet vaak dat wij het eens zijn met een grote verzekeraar

“Veel klanten te duur uit bij vroegtijdig stoppen ORV,” kopt Achmea in een bericht van 7 november jl. op AM:WEB.

Volgens de verzekeraar komt dit omdat klanten vaak kiezen voor een gelijkblijvende premie. Gemiddeld loopt een ORV niet langer dan 11 jaar, terwijl de meeste polissen worden afgesloten voor een looptijd van 30 jaar of langer. “Meer dan de helft van de verzekeraars betaalt de hiermee opgebouwde premiereserve bij vroegtijdig opzeggen niet terug aan de klant, maar vult hiermee de eigen kas,” aldus Achmea.

Ook bij Hera Life zijn wij groot voorstander van jaarpremies. De praktijk is echter dat adviseurs, en daarmee hun klanten, het product nog vaak links laten liggen. Erg jammer vinden wij, om precies dezelfde reden als Achmea. Polissen halen vaak de eindstreep niet.

Ons nieuwe product Hera Turtleneck is dan ook gebaseerd op jaarpremies. Je betaalt precies de premie die hoort bij jouw leeftijd. Er is dus geen zogenaamde premiereserve die bij opzeggen van de polis (zoals Achmea stelt) ‘in de zak van de verzekeraar verdwijnt’. Maar ondanks de goede bedoelingen van Achmea; ook zij zijn niet volledig transparant. Want wij zouden toch graag willen weten wat Achmea verdient per polis (met andere woorden, welke kosten en marge zetten zij op de kale risicopremie)?

Hera Turtleneck is daarover duidelijk: wij rekenen € 2,- per maand. Transparanter kan niet. De rest van de premie blijft van de klant en daarmee wordt een potje gevormd waarmee de claims worden betaald. Wordt er minder betaald, dan wordt het ongebruikte deel in mindering gebracht op de premie van het volgend jaar. Wordt er meer betaald, dan legt de verzekeraar bij. De Hera Turtleneck ORV is nu nog alleen verkrijgbaar met een verzekerde som van € 100.000,-. Op korte termijn zal het product ook met hogere en lagere bedragen af te sluiten zijn.