AVG Privacy Beleid

Ons beleid ten aanzien van privacy

Privacy beleid: Hera Life BV, Den Haag 1 oktober 2021

De partijen

Onze website heralife.nl is onderdeel van Hera Life, Hierna te noemen Hera Life.

Onze doelstelling

Hera Life wil duurzame oplossingen aanbieden aan consumenten en ondernemers ten aanzien van het energieverbruik en opwekking, waarbij wij ook van diverse leveranciers de diensten en producten vergelijken om vervolgens de geselecteerde producten en diensten aan te bieden. Daarnaast kijken wij naar andere zaken die van belang kunnen zijn voor beide groepen waarbij duurzaamheid voorop staat in de vergelijking, hierbij valt te denken aan, internet in combinatie met telefonie en televisie diensten. Hera Life zorgt er middels haar diensten voor dat u de duurzaamste en voordeligste keuze kunt maken.

Gegevens die wij beheren en verwerken

De gegevens die wij beheren van particulieren en bedrijven die aan ons verstrekt zijn, worden door ons verwerkt zodat wij contact met u kunnen opnemen ten einde u te adviseren in de keuze tussen leveranciers van de producten en diensten die Hera Life via haar websites, emailverkeer en telefonische benadering worden benoemd. Wij dragen er zorg voor dat enkel die persoonsgegevens verzameld en beheerd worden, die ons instaat stellen u optimaal te adviseren en te bedienen. Data die niet van belang is wordt als bovenmatig aangemerkt en zal niet verzameld en/of bewaard worden. Tevens werken wij met erkende datapartijen voor het aanleveren van data die wij benaderen voor acquisitie doeleinden.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat deze zijn verzameld zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij in opdracht voor een langere periode moeten bewaren op basis van wettelijke voorschriften, zoals de verplichte bewaartermijn die ons is opgelegd door de belastingdienst.

Verwijderen van uw gegevens

Het verwijderen door Hera Life van uw persoonsgegevens betekent niet altijd dat deze ook vernietigd worden. Mocht dat niet het geval zijn dan zullen deze gegevens in ieder geval niet meer elektronisch opvraagbaar zijn in onze reguliere systemen en administratie. Voor onderzoek en controle alsmede verslaglegging richting de overheid zullen ze in een archief bewaard worden. Alle informatie die niet van belang is zal wel worden verwijderd. Financiële data beheren wij langer.

Uw rechten ten aanzien van gegevens beheer en gebruik
De algemene verordening gegevensbescherming, de ‘’AVG’’, is sinds 25 mei 2018 van toepassing en geeft iedereen rechten en plichten. Onderstaand overzicht geeft u een inzage in de rechten die u heeft en hoe u hiervan gebruik kunt maken. U kunt ons altijd een emailverzoek sturen via info@heralife.nl.

Informatieverstrekking en inzien van gegevens: De wet ‘AVG’ geeft u het recht inzage te vragen in welke gegevens er van u worden bewaard en verwerkt. Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u een voorbeeldbrief voor het indienen van een verzoek tot inzage: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage

Correctie: Wilt u gegevens aangepast hebben dan kunt u dat verzoeken.

Verwijderen: U kunt altijd een verzoek aan ons sturen tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien wij voor andere doeleinden de gegevens nog wel moeten verwerken kan het zijn dat wij niet alle gegeven mogen verwijderen.

Bezwaar indienen: U heeft altijd het recht om tegen de verwerking door Hera Life van uw persoonsgegevens bezwaar in te dienen.

De overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de ‘AVG’ om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

Beperken van het gebruik: Bent u van mening dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of verkeerd verwerken/aanwenden, dan heeft u het recht ons te verzoeken hiermee te stoppen, dan wel Hera Life beperkingen op te leggen ten aanzien van de verwerking.

Aanpassing/intrekking akkoord: U kunt een verleende toestemming voor emailontvangst of telefonische benadering intrekken.

Klachten ten aanzien van onze afhandeling van een verzoek inzake uw persoonsgegevens kunt u indienen via de website van de “Autoriteit persoonsgegevens” via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Websites van derden

Wij verwerken op onze website links naar andere externe websites die geen onderdeel uitmaken van onze website structuur/netwerk. Deze verklaring is niet van toepassing op deze websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens door Hera Life

Hera Life zal uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelen, des al niet te min zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over onze Privacy statement, kunt u contact met ons opnemen.

Uw gegevens verwerken wij voor het opmaken en verzenden van overeenkomsten en het verzorgen van diensten. Tevens gebruiken wij de gegevens om voor u aanvullende producten en diensten te selecteren en deze bij u aan te bieden. Indien u geen prijs stelt op deze aanvullende diensten en/of producten kunt u dit aan ons kenbaar maken via info@heralife.nl.

Geheimhouding

De gegevens die wij van u verzamelen, online via de website of telefonisch, worden vertrouwelijk verwerkt en beheerd.

Hera Life zal altijd zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens echter zijn wij niet aansprakelijk voor schade en/of fouten die het gevold zijn van het verwerken en/of beheren van uw gegevens. Indien u opmerkingen heeft ten aanzien van ons privacy beleid en deze verklaring verzoeken wij u contact op te nemen met ons.

Cookies

Bij het bezoeken van deze website en het invullen of verstrekken van uw persoonlijke gegevens laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens (cookies) worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, reacties en of het gebruik van de website ten aanzien van verbeteringen en overige aanpassingen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaats naar aanleiding van uw website bezoek. In deze cookies wordt informatie opgeslagen ten aanzien van u als bezoeker, hierbij valt te denken aan surfgedrag, instellingen en gegevens van u als gebruiker. Hierdoor kan de website u herkennen bij een volgend bezoek maar ook beter functioneren in zijn geheel van de website. In geval van het plaatsen van een cookie wordt er altijd om uw toestemming gevraagd alvorens de cookie wordt geplaats.

Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website ter analyse. Wij doen dit met een webanalyse systeem. Via cookies worden door het webanalyse systeem onderstaande gegevens over het bezoek opgeslagen:

Het unieke IP adres waar vanuit u de website bezoekt.

De technische kenmerken ten aanzien van het device en het soort browser (Chrome, Internet Explorer,etc.)

Hoe bent u op de website gekomen

Welke pagina’s u bekijkt, hoe lang en wanneer

Van welke mogelijkheden u gebruikt maakt op de website.

U als bezoeker bepaald zelf of u de geplaatste cookies wel of niet verwijderd na het bezoek van de website. Dit kunt u eenvoudig doen via de instelling van uw internetbrowser.

Analytische cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (dit zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw computer, telefoon of tablet, etc.) om onze website te helpen analyseren hoe de websitebezoeker de site gebruikt. De cookie genereert informatie over uw gebruik van de website. Hierbij leggen wij ook het IP adres van u vast. Al deze informatie wordt door Google opgeslagen en beheerd op internationale servers. Google houdt met deze gegevens bij hoe het verbruik eruit ziet en kan hiermee rapporten generen ten aanzien van de activiteit van de website en het internetgebruik. Deze informatie mag door Google aan derden worden verstrekt indien zij daartoe wettelijk worden verplicht, of indien deze derden de gegevens voor Google moeten verwerken. Google is niet gemachtigd uw gegevens te koppelen met andere informatie die zijn over u in beheer hebben. U mag altijd het plaatsen en gebruiken van cookies weigeren of beperken door de instellingen van uw browser aan te passen of te werken met software die het plaatsen van cookies blokkeert, dit kan wel leiden tot het beperken van de toepassingen van onze website. Door gebruik te maken van de website(s) van Hera Life gaat u akkoord met de toestemming aan Google ten aanzien van verwerking van uw gegevens zoals hierboven genoemd.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

Het aantal bezoekers op onze webpagina’s

Hoelang een bezoeker op onze site is

Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten)

Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.

Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat dat je op een advertentie van ons hebt geklikt of op een link in een e-mail)

Anonieme gegevens die bezoekers invullen in een formulier, zoals het type stroom waar uw voorkeur naar uitgaat.