Wwft in de praktijk door Ruud van Bommel

In 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) behoorlijk gewijzigd. Veel kantoren hebben nog moeite te doorgronden wat de vele nieuwe wettelijke verplichtingen precies inhouden. Daardoor is er vaak ook onvoldoende zicht op manieren waarop die verplichtingen kunnen worden ingevuld. Gelet op de hoge prioriteit die toezichthouders AFM en DNB toekennen aan de bestrijding van witwassen, is het echter ook voor financiële dienstverleners belangrijk om de eigen zaakjes goed voor elkaar te hebben.

In deze webinar van 1 uur belicht Ruud van Bommel, consultant bij Bureau DFO, de belangrijkste ins en outs van de voortschrijdende antiwitwaswetgeving, en geeft daarbij aan wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe en gewijzigde onderdelen van de Wwft op een adequate manier op te volgen en in te passen in de eigen bedrijfsvoering.

Een must voor iedere adviseur.