In 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) behoorlijk gewijzigd. Veel kantoren hebben nog moeite te doorgronden wat de vele nieuwe wettelijke verplichtingen precies inhouden. Daardoor is er vaak ook onvoldoende zicht op manieren waarop die verplichtingen kunnen worden ingevuld. Gelet op de hoge prioriteit die toezichthouders AFM en DNB toekennen aan de bestrijding van witwassen, is het echter ook voor financiële dienstverleners belangrijk om de eigen zaakjes goed voor elkaar te hebben.

In deze webinar van 1 uur belicht Ruud van Bommel, consultant bij Bureau DFO, de belangrijkste ins en outs van de voortschrijdende antiwitwaswetgeving, en geeft daarbij aan wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe en gewijzigde onderdelen van de Wwft op een adequate manier op te volgen en in te passen in de eigen bedrijfsvoering.

Een must voor iedere adviseur.

 

 

Hera Life

Hera Life koos als onderwerp voor haar eerste informatieve webinar ‘ZORGPLICHT BIJ ORV’. JURJEN OOSTERBAAN MARTINIUS was op donderdag 9 juli jl. gastheer en spreker. Hoe zit het nu met die zorgplicht bij ORV? Een vraag waar kennelijk veel adviseurs mee worstelen, want het animo was groot. Wij ontvingen achteraf vele positieve reacties. Heeft u het webinar gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Klik dan op de opname onder dit bericht.

Volgende webinar

Het succes van dit eerste webinar heeft ons doen besluiten deze informatieve digitale sessies voort te zetten. Vanuit uw eigen kantoor, of thuis vanaf uw eigen bank, wordt u bijgepraat over actuele onderwerpen uit de verzekeringswereld. Geen reistijd, geen zoektochten naar parkeerplekken, geen kosten.

Hoewel wij zelf al ideeën hebben over een onderwerp wat na de zomervakantie zal worden aangesneden, willen wij u de gelegenheid geven om mee te denken. Zit u met prangende vragen? Mail ons dan:info@heralife.nl